Probiyotik ile Bağışıklık Güçlendir

  • Probiyotik

  4 dakikalık Okuma

Enterogermina içeriğindeki probiyotik mikroorganizmalar sayesinde sindirim sistemini düzenlemeye ve bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur.

Bacillus clausii, hastalığa yol açabilecek çeşitli bakterilerin büyümesini kısıtlayan antimikrobiyal maddeleri sentezleyebilmektedir. Ayrıca, antikorların (bağışıklık proteini) çoğalmasını sağlayarak bağışıklık sistemini de olumlu yönde etkilemektedir.

Bağışıklık Sistemi (İmmün Sistem) Nedir?

Bağışıklık sistemi, bir canlıdaki hastalıklara karşı koruma yapan, zararlı hücreleri tanıyan vücudun savunma sistemidir. Bağışıklık sistemin güçlü olması virüslerin sebep olduğu hastalıklar gibi pek çok hastalığa karşı bizi korumaktadır. Bağışıklık sistemini normal fonksiyonunu devam ettirebilmesi için vücut belirli vitamin ve minerallere ihtiyaç duyar.

Virüslere Karşı Bağışıklığı Güçlendirmenin Önemi

Virüslere karşı bağışıklık sisteminin dengesini korumak çok önemlidir. Pek çok virüs özellikle kış aylarında hem bizler hem de çocuklarımız için tehdit oluşturmaktadır. Bu tehditlere hazır olmanın yolu vücudumuzun savunma mekanizmasını güçlü tutmamızdan geçmektedir. Bunun için bağışıklık sisteminin normal dengesini korumak çok önemlidir.

Koruyucu Fonksiyon

Dışarıdan gelen bakterilere karşı vücudumuzun ilk savunma hattı sindirim sisteminin mikrobiyotasıdır. Mide mikrobiyotası, ortamın asiditesini yükseltirken zararlı mikroorganizmaların çoğunu öldürür. Bağırsak mikrobiyotası, hastalığa neden olan mikroorganizmalarla yarışarak onları bağırsak iç yüzeyindeki yerlerinden eder ve besin maddelerinden mahrum bırakır. Ayrıca, doğrudan hastalığa neden olan bakterileri yok eden özel proteinleri de sentezler.

Bağışıklık Fonksiyonu

İnsan bağırsağı bakteriyel mikrobiyotasının en önemli işlevlerinden biri, mikroorganizmalar ile vücudun bağışıklık sistemi arasında bilgi değişiminin sağlamasıdır. Vücudun bağışıklık sistemi, vücudumuzu enfeksiyonlara ve diğer zararlı etkilere karşı koruyan çeşitli maddeleri ve özel hücreleri üretir.

Mikrobiyota ve Bağışıklık Sistemi

Bağırsak, mantar, virüs, parazit gibi çok sayıda mikroorganizma tarafından kolonize edilmiştir. Bağırsakta bizimle yaşayan 100 trilyon civarında olan bakteri, maya ve virüslere “bağırsak mikrobiyotası” veya “bağırsak florası” denir. 1

Mikrobiyota ayrıca besinlerin üretimi, sindirim, detoksifikasyon, patojenlere karşı koruma ve bağışıklık sisteminin düzenlenmesi gibi birçok önemli konuda fayda sağlamaktadır. 2

Son gelişmeler, bağırsak mikrobiyotasının yalnızca pasif bir seyirci olmadığını aynı zamanda sirkadiyen ritm, beslenme alışkanlıkları, metabolizma ve bağışıklık dahil olmak üzere birçok işlevi aktif olarak etkilediğini ortaya çıkardı. 3

Sindirim sisteminde bulunan bağırsak mikrobiyotası bağışıklık dengesini düzenleyerek genel sağlığa katkıda bulunur. Yalnızca bölgesel bağırsak bağışıklık sistemini düzenlemekle kalmayıp aynı zamanda sistemik bağışıklık tepkileri üzerinde derin bir etkiye sahiptir. 4

Bağırsakta bulunan lenfoid doku bağışıklık sisteminin yaklaşık %70’ini oluşturur, yani bağışıklık sistemimizin yaklaşık %70’i bağırsaklarda bulunur.5 Güçlü bir bağışıklık sistemi için bağırsak sağlığı esastır. Bağırsak sağlığı ise bağırsak fizyolojisi, anatomisi haricinde sindirim sisteminde yaşayan mikroorganizmaların dengesini de ifade eder. Sağlıklı bağırsaklara sahip olmak genel sağlığımız ve bağışıklık sistemimiz için çok önemlidir. 1

Güçlü bir mikrobiyota hastalıklardan korunmak için çok önemlidir. Probiyotik alan kişilerde üst solunum yolu enfeksiyonlarının daha az ve daha kısa süreli olabileceği gösterilmiştir. 6

Çocuklarda Mikrobiyota Gelişimi

Bugüne kadar yapılan çalışmaların çoğunda anne karnında mikrobiyal kolonizasyonun başladığı kanıtlanmamış olsa da, kolonizasyonun büyük kısmının doğumdan sonra annenin mikrobiyotasından kaynaklandığı gösterilmiştir. 8

Mikrobiyota doğuştan gelen bağışıklık sisteminin ana bileşenlerinin gelişimi için kritiktir. Dolayısıyla mukozal yüzeylerin erken dönem kolonizasyonu, kişinin bağışıklık sisteminin olgunlaşmasında çok önemlidir.9 Genetik faktörlerin yanı sıra çevresel faktörler de mikrobiyotanın şekillenmesinde önemli rol oynar. 10

Bağışıklığın gelişiminde en kritik dönem mikrobiyotanın da olgunlaştığı 3 yaşlara tekabül eder.11 Bağışıklık sisteminin ve mikrobiyotanın henüz olgunlaşmamış oluşu yenidoğanları ve bebekleri zararlı ve bulaşıcı patojenlere karşı daha duyarlı hale getirir, bu nedenle de bulaşıcı hastalıklar çocuk ölümlerinin başlıca nedenlerinden biridir. 12

Bağırsak mikrobiyotası aşırı antibiyotik kullanımı, dengesiz beslenme ve yetersiz probiyotik alımı gibi olumsuz çevresel faktörlerden etkilenirse bağışıklık sistemi ve mikrobiyota dengesi bozularak patojen artışı ve anormal bağışıklık sistemi tepkilerine neden olarak hastalıklara yol açabilir. 13

Enfeksiyon Nedir?

Patojen mikroorganizmalar gözle görülemeyen küçük canlı organizmalardır. Halk arasında mikrop denilen bu mikroorganizmalar birçok yerde bulunabilir ve enfeksiyona neden olabilir.

Sağlıklı kişilerde bulunmayan mikroplar çoğaldığında ise enfeksiyon belirtileri ortaya çıkar.

Diğer taraftan vücutta denge halinde bulunan iyi bakteriler ve kötü bakterilerin dengesi kötü bakteriler lehine arttığında hastalıklar ortaya çıkabilir. İyi bakteriler ise kötü bakterilerle savaşarak bu dengeyi yeniden sağlamaya çalışır. 14

Okullarda Bulaşıcı Hastalık Yönetimi

Bulaşıcı hastalıklar okula giden çocuklarda önemli hastalık nedenleridir. Bu nedenle okullarda önleyici tedbirler alınması hem okul içinde enfeksiyon kontrolünü sağlar hem de enfeksiyonun daha geniş kitlelere aktarımını en aza indirir.

Okullarda bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlenmesi için hijyen kurallarına dikkat edilmeli, çocukların ve personelin aşı takvimine uygun şekilde aşılanmasının sağlanması, hasta personelin / çocuğun tespit edilip uzaklaştırılması gerekmektedir.

El yıkama enfeksiyon kontrolünün önemli bir parçasıdır. Çocuklara el yıkamanın ve öksürürken dikkat edilmesi gereken kuralların öğretilmesi enfeksiyon zincirinin kırılmasında esastır.

Enfeksiyon kontrolü için iyi tuvalet ve el yıkama olanakları hayati önem taşır.

  • Okul nüfusunun ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek düzeyde ve sayıda lavabo olmalıdır.
  • Lavabolarda ılık akan su, sıvı sabunluklar ve el kurutma tesisleri bulunmalıdır.
  • Kağıt havluların atılması için ayakla çalıştırılan pedallı çöp kutuları lavaboların yakınına yerleştirilmelidir.
  • Lavaboların temizliği düzenli yapılmalı, kağıt havlu ve sabun gibi malzemeler düzenli olarak doldurulmalıdır. 15

Kimler Enfeksiyon Açısından Risklidir?

Herkes enfeksiyon riski taşır. Burada önemli olan mikropla temas edildiğinde hastalık oluşup oluşmayacağını belirleyen faktörlerdir. Mikrop sayısı, mikrobun bulaştırıcılık ve hastalık oluşturma yeteneği gibi nedenler patojene bağlı iken bağışıklık sisteminin güçlü olup olmadığı, o mikropla daha önce karşılaşılıp karşılaşılmaması gibi faktörler ise kişiye bağlıdır.

Bazı enfeksiyonlar sadece bir kez geçirilirken soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlar tekrarlayabilir. 15

Ürünlerimize Göz Atın

Enterogermina'nın ürün yelpazesi sindirim sisteminin düzenlenmesine ve bağışıklık sisteminin desteklenmesine yardımcı olan milyarlarca iyi bakteri içerir

TÜM ÜRÜNLERE BAK