Cookie là gì?

Cookie là một phần dữ liệu nhỏ (tệp văn bản) mà một trang web (khi người dùng truy cập) yêu cầu trình duyệt của bạn lưu trữ trên thiết bị để ghi nhớ thông tin về bạn. Cookie cho phép “ghi nhớ” các hành động hoặc tùy chọn của bạn trong một khoảng thời gian giới hạn.

Tùy thuộc vào loại cookie, cookie sẽ:

  • Được lưu trữ tạm thời trong bộ nhớ máy tính khi bạn đang truy cập website và sẽ tự động bị loại bỏ khi bạn tắt trình duyệt (“Cookie phiên”)
  • Được lưu trữ trên ổ cứng máy tính và không bị xóa khi đóng trình duyệt (“Cookie cố định”).

Cookie cố định được tạo ra bằng cách cho chúng một thời hạn sử dụng giới hạn. Chúng tôi sử dụng cookie nội bộ, cho phép ghi nhớ thông tin như lựa chọn ngôn ngữ hoặc thông tin kết nối của bạn. Những cookie này do chúng tôi cài đặt và được gọi là cookie của bên thứ nhất. Chúng tôi cũng sử dụng cookie của bên thứ ba là cookie từ miền khác với miền của trang web bạn đang truy cập. Các cookie của bên thứ ba này cho phép các tổ chức khác giúp chúng tôi phân tích cách trang web này được sử dụng, đo lường số lượng khách truy cập vào trang web và hiển thị quảng cáo. Để có thêm thông tin về các cookie của bên thứ ba này, hãy tham khảo các cookie và/hoặc chính sách bảo mật của các bên thứ ba.

Không có cookie nào không thực sự cần thiết để trang web hoạt động sẽ được lưu trữ trên thiết bị của bạn mà không có sự đồng ý trước.

Bạn có thể đồng ý tất cả hoặc từng danh mục cookie, hoặc cũng có thể rút lại sự cho phép này trên trang “Cài đặt cookie”, bằng cách nhấp vào liên kết dưới đây.